Propecia kopen

Propecia kopen

92.00316.00

Description

Wat is finasteride?

Finasteride werd ooit op de markt gebracht als medicijn dat prostaatoperaties overbodig zou maken. Er zijn 2 onderzoeken geweest die een licht gunstig effect van finas­teride bij de behandeling van een geringe pros­taatvergroting toonden. Behandeling met fi­nasteride gedurende respectievelijk 2 en 4 jaar reduceerde de prostaatgrootte en daarmee de klachten. Toch bleek het bij nader inzien voor prostaatbehandelingen waarschijnlijk niet zo’n bijzondere vondst: de winst was zeer gering en de kosten waren hoog. Men moest 100 mannen gedurende 4 jaar behandelen om uiteindelijk bij 6 mannen een volledige blokkade van de plasbuis te voorko­men zodat een operatie niet nodig was. Men kan zich dus afvragen of dit middel een echte vooruitgang betekent.

Finasteride wordt ook wel gebruikt bij de behandeling van beginnende kaalheid bij man­nen. Dit zou bij 50% van de mannen voorko­men en het is dus een interessante markt voor geneesmiddelproducenten. Men zou dagelijks een tablet van 1 mg moeten slikken. Is er na 6 maanden geen resultaat, dan kan men de behandeling beter staken. Bijwerkingen zijn meestal van voorbijgaande aard. Men moet geen nieuwe haardos verwachten, maar bij een deel van de gebruikers is sprake van stabilise­ring van het proces. Voor die indicatie is het medicijn verkrijgbaar als Propecia.

 

 

Wat zijn de bijwerkingen van finasteride?

Dit geneesmiddel veroorzaakt geen slaperigheid, maar wel kan het andere bijwerkingen veroorzaken.

Verminderd libido, last bij het krijgen en volhouden van de erectie en bij het klaarkomen. Deze bijwerkin­gen verdwijnen weer als men met het middel stopt.

Finasteride mag niet door kinderen gebruikt worden. Gebruik bij leverfunctiestoornissen wordt ontraden.

Mannen die finasteride gebruiken moeten wanneer hun partner zwanger is, vrijen met een condoom; het sperma mag niet in aanra­king komen met het ongeboren kind.

Additional information

Miligram

1 Miligram, 5 Miligram

Tabletten

60 Tabletten, 120 Tabletten, 180 Tabletten